Klasifikacija poreza

Prema načinu utvrđivanja porezne obveze
a) OSOBNI ili subjektni porezi
b) PREDMETNI ili objektni porezi

Prema načinu raspodjele poreznog tereta
a) REPARACIJSKI porezi
b) KVOTNI porezi

Podjela:
a) SINTETIĈKI porezi
b) ANALITIĈKI porezi

Podjela:
a) FUNDIRANI porezi
b) NEFUNDIRANI porezi

Podjela:
a) KATASTARSKI porezi
b) TARIFNI porezi

Podjela:
a) OPĆI porezi
b) NAMJENSKI porezi

Podjela:
a) REDOVNI porezi
b) IZVANREDNI porezi

Prema načinu naplate poreza
a) NEPOSREDNI/DIREKTNI porezi
b) POSREDNI/INDIREKTNI porezi