Osobni (subjektivni) elementi oporezivanja

Porezni SUBJEKT je osoba koja sudjeluje u oporezivanju. a) Aktivni porezni subjekt – je osoba ovlaštena da uvodi i naplaćuje poreze, to je javnopravno tijelo šire ili uže teritorijalno-političke zajednice kojoj na temelju nekog Zakona pripada financijski suverenitet (vlast). Aktivni porezni subjekt je Porezna uprava. b) Pasivni porezni subjekt – je fizička ili pravna osoba koja snosi teret poreza, a zovemo je zbog toga Porezni obveznik. Porezni OBVEZNIK – je …

Teorija cijene

Zagovornici teorije cijene tumačili su da poreze treba smatrati cijenom, odnosno naknadom koja se na načelu do ut des (dajem da daš; ja tebi, ti meni; uslugu za protuuslugu) plaća državi za usluge koje ona čini. Izvršavajući zadatke iz svoje nadležnosti- dakle obavljajući usluge- država ima određenih troškova, koje korisnici tih usluga moraju „platiti“, pri čemu je cijena izražena u obliku poreza. Između države i pojedinca, prema ovoj teoriji, uspostavljen …

Redovni – izvanredni porezi

REDOVNI porezi – su oni porezi koji se prema načelu periodičnosti ubiru u redovitim vremenskim intervalima – obično svake godine. To su oni porezi koji u ukupnosti javnih prihoda čine najznačajniji dio, te se stoga i nazivaju najizdašnijom vrstom javnih prihoda. IZVANREDNI porezi – su oni koji se ubiru od vremena do vremena, povremeno i privremeno. Razlozi za njihovo uvođenje mogu biti fiskalni i nefiskalni. Uvede li se neki porez …

KatastarskI – tarifni porezi

KATASTARSKI porezi – su porezi oni koji se ubiru na temelju razreza poreza načinjenog prema za to relevantnim podacima koji su uvedeni u katastarske knjige, registre i druge slične knjige koje imaju karakter javnih isprava. Svi podatci navedeni u javnim ispravama smatraju se točnima dok se ne dokaže suprotno. Takve knjige ne zastare. Stoga će porezna obveza glasiti na osobu koja je navedena u takvoj javnoj ispravi kao vlasnik, korisnik …

Fundirani/nefundirani porezi

FUNDIRANI (lat. fundus= temelj/stabilno) porezi – su oni od kojih se oporezuje prihod od tzv. stalnih, nepromijenjenih, fundiranih izvora. (npr. zemlja, građevinski objekti,…). Relativno se rijetko koriste. NEFUNDIRANI porezi – označavaju se oni kojima se oporezuju prihodi od tzv. nestalnih, nesigurnih izvora. (npr. Porez na dohodak, PDV,…).

Sintetički – analitički porezi

SINTETIČKI porezi – oporezuje se ukupna ekonomska snaga poreznog obveznika (subjektni). ANALITIČKI porezi – oporezuje se svaki pojedini prihod ili imovinski predmet, neovisno o osobi poreznog obveznika (objektni).