Materijalni (objektivni) elementi oporezivanja

Porezni IZVOR – sva dobra, koje porezna vlast zahvati prilikom oporezivanja, koja zapravo pripadaju poreznom obvezniku, a predmet su poreznog opterećenja, pa su najčešći izvori prihod, dohodak, dobit, imovina, promet proizvoda/roba i sl. Porezni OBJEKT – predstavlja predmet oporezivanja, to je pobliže definiran ili obilježen porezni izvor za koji se vezuje porezna obveza (porezni objekt može biti definiran kao imovina, a porezna osnovica je prihod od imovine). Porezna OSNOVICA – …

Porezni destinatar

Porezni destinatar na temelju propisa unaprijed svjesno i namjerno definirana osoba koja snosi porezni teret.

Porezni subjekt

Porezni subjekt je osoba koja sudjeluje u oporezivanju. Porezni subjekt može biti: AKTIVAN porezni subjekt – je osoba ovlaštena da uvodi i naplaćuje poreze, to je javnopravno tijelo šire ili uže teritorijalno-političke zajednice kojoj na temelju nekog Zakona pripada financijski suverenitet (vlast). Aktivni porezni subjekt je Porezna uprava. PASIVAN porezni subjekt – je fizička ili pravna osoba koja snosi teret poreza, a zovemo je zbog toga Porezni obveznik.

Osobni (subjektivni) elementi oporezivanja

Porezni SUBJEKT je osoba koja sudjeluje u oporezivanju. a) Aktivni porezni subjekt – je osoba ovlaštena da uvodi i naplaćuje poreze, to je javnopravno tijelo šire ili uže teritorijalno-političke zajednice kojoj na temelju nekog Zakona pripada financijski suverenitet (vlast). Aktivni porezni subjekt je Porezna uprava. b) Pasivni porezni subjekt – je fizička ili pravna osoba koja snosi teret poreza, a zovemo je zbog toga Porezni obveznik. Porezni OBVEZNIK – je …

Teorija cijene

Zagovornici teorije cijene tumačili su da poreze treba smatrati cijenom, odnosno naknadom koja se na načelu do ut des (dajem da daš; ja tebi, ti meni; uslugu za protuuslugu) plaća državi za usluge koje ona čini. Izvršavajući zadatke iz svoje nadležnosti- dakle obavljajući usluge- država ima određenih troškova, koje korisnici tih usluga moraju „platiti“, pri čemu je cijena izražena u obliku poreza. Između države i pojedinca, prema ovoj teoriji, uspostavljen …

Redovni – izvanredni porezi

REDOVNI porezi – su oni porezi koji se prema načelu periodičnosti ubiru u redovitim vremenskim intervalima – obično svake godine. To su oni porezi koji u ukupnosti javnih prihoda čine najznačajniji dio, te se stoga i nazivaju najizdašnijom vrstom javnih prihoda. IZVANREDNI porezi – su oni koji se ubiru od vremena do vremena, povremeno i privremeno. Razlozi za njihovo uvođenje mogu biti fiskalni i nefiskalni. Uvede li se neki porez …