Metode utvrđivanja porezne osnovice

AUTOMATSKA ili INDICIJARNA metoda – kod automatske metode porezna se osnovica utvrđuje na osnovi uočljivih i vidljivih vanjskih znakova i činjenica. Ti znakovi i činjenice prema mišljenju zakonodavca trebali bi održavati poreznu sposobnost svakog poreznog obveznika. Nekoć se ova metoda često primjenjivala tako da se porezna obveza utvrđivala prema broju vrata, prozora, dimnjaka na kući i sl. Budući da se kod takvih slučajeva radi o utvrđivanju porezne osnovice na temelju …

Materijalni (objektivni) elementi oporezivanja

Porezni IZVOR – sva dobra, koje porezna vlast zahvati prilikom oporezivanja, koja zapravo pripadaju poreznom obvezniku, a predmet su poreznog opterećenja, pa su najčešći izvori prihod, dohodak, dobit, imovina, promet proizvoda/roba i sl. Porezni OBJEKT – predstavlja predmet oporezivanja, to je pobliže definiran ili obilježen porezni izvor za koji se vezuje porezna obveza (porezni objekt može biti definiran kao imovina, a porezna osnovica je prihod od imovine). Porezna OSNOVICA – …

Porezni destinatar

Porezni destinatar na temelju propisa unaprijed svjesno i namjerno definirana osoba koja snosi porezni teret.

Porezni subjekt

Porezni subjekt je osoba koja sudjeluje u oporezivanju. Porezni subjekt može biti: AKTIVAN porezni subjekt – je osoba ovlaštena da uvodi i naplaćuje poreze, to je javnopravno tijelo šire ili uže teritorijalno-političke zajednice kojoj na temelju nekog Zakona pripada financijski suverenitet (vlast). Aktivni porezni subjekt je Porezna uprava. PASIVAN porezni subjekt – je fizička ili pravna osoba koja snosi teret poreza, a zovemo je zbog toga Porezni obveznik.

Osobni (subjektivni) elementi oporezivanja

Porezni SUBJEKT je osoba koja sudjeluje u oporezivanju. a) Aktivni porezni subjekt – je osoba ovlaštena da uvodi i naplaćuje poreze, to je javnopravno tijelo šire ili uže teritorijalno-političke zajednice kojoj na temelju nekog Zakona pripada financijski suverenitet (vlast). Aktivni porezni subjekt je Porezna uprava. b) Pasivni porezni subjekt – je fizička ili pravna osoba koja snosi teret poreza, a zovemo je zbog toga Porezni obveznik. Porezni OBVEZNIK – je …

Teorija cijene

Zagovornici teorije cijene tumačili su da poreze treba smatrati cijenom, odnosno naknadom koja se na načelu do ut des (dajem da daš; ja tebi, ti meni; uslugu za protuuslugu) plaća državi za usluge koje ona čini. Izvršavajući zadatke iz svoje nadležnosti- dakle obavljajući usluge- država ima određenih troškova, koje korisnici tih usluga moraju „platiti“, pri čemu je cijena izražena u obliku poreza. Između države i pojedinca, prema ovoj teoriji, uspostavljen …