Teorija cijene

Zagovornici teorije cijene tumačili su da poreze treba smatrati cijenom, odnosno naknadom koja se na načelu do ut des (dajem da daš; ja tebi, ti meni; uslugu za protuuslugu) plaća državi za usluge koje ona čini. Izvršavajući zadatke iz svoje nadležnosti- dakle obavljajući usluge- država ima određenih troškova, koje korisnici tih usluga moraju „platiti“, pri čemu je cijena izražena u obliku poreza. Između države i pojedinca, prema ovoj teoriji, uspostavljen …

Redovni – izvanredni porezi

REDOVNI porezi – su oni porezi koji se prema načelu periodičnosti ubiru u redovitim vremenskim intervalima – obično svake godine. To su oni porezi koji u ukupnosti javnih prihoda čine najznačajniji dio, te se stoga i nazivaju najizdašnijom vrstom javnih prihoda. IZVANREDNI porezi – su oni koji se ubiru od vremena do vremena, povremeno i privremeno. Razlozi za njihovo uvođenje mogu biti fiskalni i nefiskalni. Uvede li se neki porez …

KatastarskI – tarifni porezi

KATASTARSKI porezi – su porezi oni koji se ubiru na temelju razreza poreza načinjenog prema za to relevantnim podacima koji su uvedeni u katastarske knjige, registre i druge slične knjige koje imaju karakter javnih isprava. Svi podatci navedeni u javnim ispravama smatraju se točnima dok se ne dokaže suprotno. Takve knjige ne zastare. Stoga će porezna obveza glasiti na osobu koja je navedena u takvoj javnoj ispravi kao vlasnik, korisnik …

Fundirani/nefundirani porezi

FUNDIRANI (lat. fundus= temelj/stabilno) porezi – su oni od kojih se oporezuje prihod od tzv. stalnih, nepromijenjenih, fundiranih izvora. (npr. zemlja, građevinski objekti,…). Relativno se rijetko koriste. NEFUNDIRANI porezi – označavaju se oni kojima se oporezuju prihodi od tzv. nestalnih, nesigurnih izvora. (npr. Porez na dohodak, PDV,…).

Sintetički – analitički porezi

SINTETIČKI porezi – oporezuje se ukupna ekonomska snaga poreznog obveznika (subjektni). ANALITIČKI porezi – oporezuje se svaki pojedini prihod ili imovinski predmet, neovisno o osobi poreznog obveznika (objektni).

Klasifikacija poreza

Prema načinu utvrđivanja porezne obveze a) OSOBNI ili subjektni porezi b) PREDMETNI ili objektni porezi Prema načinu raspodjele poreznog tereta a) REPARACIJSKI porezi b) KVOTNI porezi Podjela: a) SINTETIĈKI porezi b) ANALITIĈKI porezi Podjela: a) FUNDIRANI porezi b) NEFUNDIRANI porezi Podjela: a) KATASTARSKI porezi b) TARIFNI porezi Podjela: a) OPĆI porezi b) NAMJENSKI porezi Podjela: a) REDOVNI porezi b) IZVANREDNI porezi Prema načinu naplate poreza a) NEPOSREDNI/DIREKTNI porezi b) POSREDNI/INDIREKTNI …